Vereniging Sharlini MK
                               One Love 


De vereniging is opgericht met het doel: a)de bevordering van de geestelijke en materiële belangen van de leden en vrienden van de vereniging b)de hechte familieband tussen de leden, hun nageslacht en vrienden van de vereniging sterk en levendig te houden.

Dit doel proberen we te bereiken door behulpzaamheid in de brede zin van het woord waaronder a) langs wettige weg en wel de daartoe bijeen te brengen gelden te beheren en het aan de vereniging gestelde doel te besteden; b) verder door andere wettige middelen, welke voor het bereiken van het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Tot de activiteiten van de vereniging behoren onder meer
1. Gezinsaanbidding: leden van de vereniging brengen tijd met elkaar door met als            doel de band met God en met elkaar sterker te maken. 

2. Themabespreking: periodiek wordt er in een ontspannen sfeer Bijbelse onderwerpen besproken die aansluiten bij wat speelt in het leven van de leden en vrienden van de vereniging. 

3. Andere activiteiten ter bevordering van de geestelijke en materiële belangen van de leden en de vrienden van de vereniging.